Heeft u professionele sportzorg nodig?

— PROFESSIONELE OSTEOPATISCHE SPORTZORG —

Sport en osteopathie zijn steeds meer met elkaar verbonden. Osteopathie is een behandelwijze welke als doel heeft functiestoornissen, welke zijn ontstaan door bewegingsverlies van plekken verspreid in het lichaam, aanpakt. Omdat osteopathie behoort tot de manuele behandelwijzes gebruiken we onze handen om de bewegingsbeperkingen met verschillende technieken op te heffen. Dit kan zijn met rustige en soms snelle bewegingen.

Inmiddels zie je zeker in de topsport steeds meer osteopaten werk verrichten. Zie hiervoor ook de testimonials op deze site. Hierbij wordt onze praktijk niet alleen bezocht wanneer er een blessure is maar ook periodiek om te voorkomen dat er problemen gaan optreden als gevolg van het vele en harde trainen. Deze problemen kunnen van velerlei aard zijn: sportblessures, rugklachten en andere aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Groot voordeel van de vestiging van onze praktijk op dit adres is dat het gelegen is aan de atletiekbaan van Eindhoven Atletiek. Hier is sportmedisch centrum Sportplein Eindhoven gevestigd waar intensief wordt samengewerkt met fysiotherapeuten, podotherapeuten, manueel therapeuten, looptrainers en voedingsdeskundige. Zie ook www.sportpleineindhoven.nl

We zijn er voor u

— BEREIKBAAR 24/7 —